premonition

В един горещ ден,
дълбоко да се потопиш в едно езеро.

Първо
си в транс, предизвикан от шока на неочакваната
студена промяна.

Първо изпадаш в транс,
нападнат от шока,
неочаквано предизвикан.
Гласът на студената промяна.

Пронизан,
моментна болка.
Придружена от съгласието,
вече ти плуваш.
Съзнанието на истината.

Един миг, а ти плуваш.