all we do

Hashtag pray for this, pray for that
But you ain’t doing shit, get away from that

Blame it on black, blame it on a white
Blame it on a gun, blame it on a Muslim
Everybody wanna blame him, blame her

Everybody wanna get high
Everybody wanna live life like they can’t die

Everybody gotta be right/

Everybody scrollin’, scrollin’ through they life

I wish they would love me like I like their pictures
I wish I had bitches
I wish I had motivation to get money

Ain’t it funny, my rainy day would be sunny
If I had the vision of currency fallin’ above from the sky
Fallin’ above from the sky, listen up

Everybody looking for the meaning of life through a cell phone screen

Everybody think that the meaning of life is, life is..

No-no!
And he said fuck that

He said peace, love, and positivity
He said equality for all men
Regardless of race, religion, color, creed, and sexual orientation, yeah

Even though we’re all born and created equal
We are not treated equally
There’s extremists on every side
And you should just do your best to live life
And let other people believe whatever they wanna believe

As long as they’re not hurtin’ anybody
You can believe they’re going to hell
You can believe it’s
not right
You can believe you
’re superior, fine
Just stop killing each
oth/.er

Hold power. Hurts me soul.

Банкнота, манипулираща поведението и илюзиите човешки?
Светоглед и светлоусещане в морални идейни грешки?
Защо и вярата се губи сред переломите душевни?
И любовта умира посред кавгите гневни, ежедневни,
Трансформиращи делника от вечно изкуство,
След като доверието във ближния е вече мъртво чувство
Защо поставяме граници, когато вселената е безкрайна?
Защо се превръщаме в удавници, потънали в самотата на обстановката стайна
Когато светът ни не е спирка между два нови курса?
Гледаме слънцето със затворени очи от противоположни ракурса
Та нима ролята ни е просто да запълваме празно пространство?

Религиите ни да учат не на любов, а на война и коварство
Та нима куршумите ни, изстреляни от съзнанието трябва да убиват,
Вместо да обърнат положението си и нови посоки да откриват?

Та нима свободата ни трябва да се превръща в анархия,
Да любим само себе си в една безверна епархия
Та нима изминалия ден е просто две обърнати страници?
Едната е завист и омраза, втората – омраза и завист
На една книга без корици или начертани граници,

Но среда, пълна с празнота, равнодушие и ненавист
Защо не намираме вече във любовта някакъв смисъл?

Та кой иска на гроба му самота някой самотник да е написал?

Защо забравяме, че само тя ни очертава усмивки?
Защо се превръщаме в бездънни, смешни отливки
На една реалност, толкова болна и заразна

В една действителност, толкова жалка и празна
Защо си мислим, че пътя ни е вече предначертан?

План за бягство е невъзможен, а обратния е вече очертан
Нали знаеш, че когато си обсебен само от себе си

Умираш сам и неразбран, потънал в бездната на житейските си ребуси…

mount

Hell-raising, wheel-chasing, new worldly possessions
Flesh-making, spirit-breaking, which one would you lessen?

The better part, the human heart
You love ’em or dissect ’em
Happiness or flashiness?
How do you serve the question?

See, in the perfect world, I would be perfect, world
I don’t trust people enough beyond they surface, world
I don’t love people enough to put my faith in men
I put my faith in these lyrics, hoping I make amend

This time, I might put you down
Last time, I ain’t give a fuck, I still feel the same now
My feelings might go numb, you’re dealing with cold thumb
I’m willing to give up a leg and arm and show empathy from

I can’t fake humble just ’cause your ass is insecure
I can’t fake humble just ’cause your ass is insecure

Seems like I point the finger just to make a point nowadays

Smiles and cold stares, the temperature goes there

Sick venom in men and women overcome with pride
A perfect world is never perfect, only filled with lies

Promises are broken and more resentment come alive
Race barriers make inferior of you and I
See, in a perfect world, I’ll choose faith over riches
I’ll choose work over bitches, I’ll make schools out of prison
I’ll take all the religions and put ’em all in one service

Just to tell ’em we ain’t shit.